DISCLAIMER

PROCEDURE

Alle op deze website geplaatste informatie is louter bedoeld als algemene informatieverschaffing en niet als juridisch advies. Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website geplaatste informatie. GreenLight Legal aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade in verband met het gebruik van de website en de op de website geplaatste informatie.

INTELLECTUELE EIGENDOM EN AUTEURSRECHT

GreenLight Legal is de eigenaar en houder van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website en de daarop geplaatste informatie, daaronder ook het auteursrecht begrepen.

Toestemming wordt louter verleend om kennis te nemen van de website en de daarop geplaatste informatie. Voor ieder ander gebruik van de website en de daarop geplaatste informatie dient eerst toestemming aan GreenLight Legal te worden gevraagd.