TARIEVEN

GreenLight Legal beoogt juridische diensten te leveren van hoge kwaliteit. Door haar kleinschaligheid en geringe ‘overhead’ is GreenLight Legal in staat haar werkzaamheden te verrichten tegen (relatief) aantrekkelijke tarieven.

Prijsafspraken worden per opdracht vooraf en op maat met elkaar overeengekomen.  GreenLight Legal werkt in de regel tegen een vooraf overeengekomen uurtarief. Niettemin zijn – indien het type opdracht zich daarvoor leent – andersoortige prijsafspraken te maken (waarbij bijvoorbeeld gedacht kan worden aan een vaste ‘all-in’ vergoeding, een vergoeding die een % bedraagt van behaalde resultaten of een voorwaardelijke vergoeding).      

“Chance favors the prepared mind” – L. Pasteur